Debby Ryan - NYLON Magazine 13th Anniversary Celebration - 100412_004.jpg