Καταγραφή στο Web_3-10-2022_04334_192.168.100.1.jpeg