Anne Vyalitsyna by Koray Birand for Harper's Bazaar Turkey-5.jpg